Starckenrodegroep

Scouting Winterswijk

Kom kijken

Meedoen?

Nieuwe jeugdleden mogen eerst een aantal weken kosteloos meekijken in een speltak. Daarna worden zij, uiteraard met toestemming van de ouders/verzorgers, door het betreffende leidingteam aangemeld bij de ledenadministratie.

Aanmelden informatie

Na een paar keer meekijken en je wilt graag lid worden, wordt je door het betreffende leidingteam aangemeld bij de ledenadministratie. De ledenadministratie zal er hierna zorg voor dragen dat u alle informatie over aanmelding en contributie ontvangt. Als je het lidmaatschap wilt opzeggen moet je dit melden aan de leiding van de speltak van uw zoon/dochter en aan de penningmeester. Uw machtiging zal dan stop gezet worden.

Contributie

De van Starckenrodegroep heeft een alles-in-één contributie. Dit voorkomt dat u in de loop van een seizoen geconfronteerd wordt met onverwachte uitgaven. De contributie bevat ook de kosten voor alle kampen, insignes en uitstapjes. Restitutie van contributie bij niet-deelname aan georganiseerde kampen is helaas niet mogelijk. In de contributie zijn ook de kosten verwerkt die verbonden zijn aan het verplichte lidmaatschap van Scouting Nederland, de bijdragen voor de regio en  verzekeringen.

Overzicht contributie op jaarbasis
Overzicht van de contributie op maandbasis:
Welpen 15,90
Scouts 20,60
Explorers 20,60
Stam t/m 21 jaar 19,00
Stam > 21 jaar 21,25
Het uniform

Alle leden van Scouting dragen een uniform. Zo ook de leden van de van Starckenrodegroep. Het uniform bestaat uit een blouse, een hoofddeksel en de groepsdas. De uniformblouse, de cap en de das dient u zelf aan te schaffen. Dit kan via de leiding van de speltak. Een compleet nieuw uniform inclusief das en cap kost circa €60. Het is mogelijk dat de speltakleiding tweedehands blouses te koop heeft. Het volledige aankoopbedrag dient contact of digitaal te worden voldaan aan de speltakleiding.

Nog vragen?

Mocht uw kind willen komen kijken bij Scouting Winterswijk, dan kan dit op zaterdagmiddagen tussen 14:15 en 16:15 uur voor de Welpen en tussen 14:00 en 16:30 voor de Scouts.

We raden u aan om de eerste keer een tiental minuten eerder te komen zodat er tijd is om even kennis te maken. Kijkers doen kosteloos ongeveer 4 keer mee met het programma.

Mocht u voor het overige nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u met ons contact opnemen.