Starckenrodegroep

Scouting Winterswijk

Kom kijken

Wat is scouting?

Scouting staat voor uitdaging

In Nederland is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie.
Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren. Wereldwijd zijn ruim 40 miljoen kinderen en jongeren lid van Scouting

SCOUTS is de afkorting van de doelen van het scoutingspel:

S Samen stappen we me veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling.
C Code en traditie zijn onze basis, de wet & belofte onze waarden.
O Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht door de natuur.
U Uitdaging zoeken we in alles om ons te ontwikkelen tot zelfstandige scouts,
T Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar.
S Spel en creativiteit helpen ons om de verschillende talenten van scouts te benutten.

Gericht op leeftijd

Bij Scouting draait het om uitdaging en plezier! Om elk lid dit op de juiste manier te bieden, hebben wij speltakken. Elke leeftijdscategorie heeft een eigen speltak. Bij onze speltakken welpen verbeeldt de leiding één van de themafiguren uit het verhaal en gebruikt doorgaans de betreffende naam als aanspreektitel.

Gevarieerd aanbod

Onze activiteiten zijn gebaseerd op de spelvisie van Scouting Nederland. Deze spelvisie gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Het werken met acht activiteitengebieden brengt variatie aan in het programma. Elk activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. De indeling in de acht activiteitengebieden is voor iedere speltak gelijk.
Wanneer een jeugdlid de leeftijdsgrens van een speltak bereikt heeft “vliegt” hij/zij, tijdens een speciale groepsopkomst, over naar de volgende speltak.

Opleiding en training

De opleiding van onze leiding gebeurt via trainingen van de Scouting Academy. Het gros van de leiding is niet opgeleid als docent, jeugd- of jongerenwerker, maar heeft een gewone baan – vaak zonder raakvlak met jongerenbegeleiding. Daarom neemt de leiding deel aan Scouting Academy, een door Scouting Nederland opgezet leertraject dat aspirant-leiding de skills aanleert om een groep kinderen te (bege)leiden. De competenties van de leiding worden getoetst op groepsniveau door de praktijkbegeleider, en op regionaal niveau door een regiobegeleider. Voldoen deze competenties aan de verwachtingen, dan behaalt de leiding zijn kwalificatie en mag hij het “vinkje” op de borst spelden.

Na het behalen van de kwalificatie blijft de leiding zich door ontwikkelen door middel van leiding-studiedagen, workshops tijdens evenementen als het KampEvent en evaluatie- en zelfontwikkeling sessies met het leidingteam (ondersteund door de groepsbegeleider).

Naast de nodige Scoutingkennis is er in ieder team ook altijd iemand aanwezig met kennis van EHBO. Ook wordt van ieder kaderlid binnen Scouting Winterswijk een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geëist.

Scouting zie je overal!

Onze leden dragen tijdens scoutingactiviteiten de Scout fit, het Scouting uniform, met daarbij de zwart/ grijze groepsdas. Het uniform en de das zijn handig voor herkenning. In het Huininkmaatbos tijdens een opkomst, maar ook in Winterswijk tijdens diverse andere activiteiten.