Starckenrodegroep

Scouting Winterswijk

Kom kijken

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en/of advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten bijvoorbeeld. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor er problemen ontstaan op het gebied van de contributie.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen bijv.) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte bijv.

De vertrouwenspersoon binnen Scouting Winterswijk is Wilma Overkamp. “Natuurlijk hoop ik dat weinig mensen een beroep op me zullen doen. Het zou geen goed teken zijn… Maar als het nodig is ben ik er voor iedereen: leden, ouders, leiding etc. Loop er vooral niet te lang mee door en voel je vrij me te benaderen via vertrouwenspersoon@scoutingwinterswijk.nl of 0543-520511.

Wilma Overkamp
Stuur een mail
0543-520511